GrootGroenPlus: Gegronde veerkracht

Van 5 tot 7 oktober vormde Zundert het middelpunt van de boomteeltsector: hier vond voor de 32ste keer de vakbeurs GrootGroenPlus plaats. Een volledig gevulde beursvloer en een grote belangstelling maakten deze editie tot een overtuigend succes. Het thema was gegrond: goede grond is in alle opzichten het fundament onder de branche. DeTuinMarkt sprak met beursmanager Chantal van Kuijck en met Frans van Wanrooij, secretaris van de organiserende Stichting GrootGroenPlus en Senior Bedrijvenadviseur bij ABAB, over ontwikkelingen en veerkracht.

Tekst: Erik van der Does de Bye

“We zijn zeer tevreden over deze editie van GrootGroenPlus”, vertelt Chantal. “We hebben veel meer standhouders dan vorig jaar. Het beeld was vanwege corona natuurlijk wel iets vertekend, maar dit jaar was er zelfs een lange wachtlijst.” Naast stands waren er ook digitale presentaties. En uiteraard werd er aandacht gegeven aan diverse innovaties in de branche.

Vraag en veerkracht
Op de beurs stonden vanzelfsprekend zeer veel kwekers, afkomstig uit heel Nederland en België. Ook exposeerde er een klein aantal Duitse standhouders. Veel kwekers hebben de afgelopen jaren kunnen profiteren van de sterk toegenomen vraag uit Nederland en België zelf. Corona legde de samenleving plat, waardoor veel mensen zich richtten op hun tuin. Dit deed de particuliere vraag sterk stijgen. Daarnaast waren er ook opvallende andere afzetmarkten. Chantal: “Door de toegenomen welvaart in landen als Polen is ook daar veel meer vraag geweest dan voorheen. Nederland heeft op het gebied van bomen, bloemen en planten wereldwijd een zeer goed imago.” Ook in het Verenigd Koninkrijk was de vraag opvallend lang groot. “Tot aan de inwerkingtreding van de Brexit hoefden bomen en planten niet in quarantaine alvorens tot de Britse markt te worden toegelaten”, zegt Frans. “Daarom hebben veel Britse handelaren nog snel grote partijen Nederlandse producten uit onze branche ingevoerd. Inmiddels zijn de quarantaine regels wel van kracht en is de vraag afgenomen.” De pandemie lijkt vooralsnog niet in alle hevigheid terug te komen, waardoor de vraag in Nederland en België ook weer gedaald is. De oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen zorgen ervoor dat particulieren andere prioriteiten stellen. Onverwacht blijkt echter dat overheden en hoveniers zich juist nu op de markt begeven. Verschillende kwekers leveren meer dan verwacht aan overheden, zoals gemeenten en waterschappen. Waar men, na enkele topjaren, nu een aanzienlijke terugval had verwacht, lijkt de markt vooralsnog relatief stabiel te blijven. Frans: “De branche is veerkrachtig en men laat zich niet uit het veld slaan.” Wie zich ook niet uit het veld laten slaan, zijn de bezoekers. De beurs is over drie dagen verspreid goed tot zeer goed bezocht. De bezoekers waren afkomstig uit binnen en buitenland, variërend van Ierland tot Oekraïne. “Men verwacht dat, ondanks alle ellende, de markt in Oekraïne aan zal trekken”, aldus Frans.

Thema: gegrond
Het thema gegrond was duidelijk zichtbaar bij diverse
stands. Onder andere Traycon Projecten liet veel mogelijkheden zien op het gebied van grond en bewatering, waaronder de eb- en vloedvloeren. Met deze innovatieve methode kan de vochtigheid van planten perfect worden geregeld. Een gesloten systeem pompt het water rond en zo kan de waterstand tot enkele centimeters op een tegelvloer worden gereguleerd. De tegelvloer is bedekt met een gronddoek. Grond is voor elk organisme essentieel. Voor elk gewas heeft Jiffy meer dan één oplossing. Met innovatieve en duurzame groeioplossing worden kwekers en professionele telers in staat gesteld hun opbrengst te vergroten en zo een bijdrage te leveren aan een mooiere wereld – en aan voeding. Het assortiment bestaat onder andere uit potten, pellets, kokosproducten en substraten. Er wordt altijd naar maatwerk gewerkt, waarbij de klant centraal staat. Boomkwekerij Duchêne werkt voor haar vollegrondsteelt met als uitgangspunt ‘een gezonde bodem als basis voor kwaliteitsplanten’. De opbouw van een goede bodembiologie is essentieel voor hun teelten. Duchêne voegt ook mycorrhizale schimmels toe aan de teelt. Deze zijn van belang voor de wortelwerking en voedselopname door de plant en leveren een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en weerbaarheid van de planten, die hierdoor mooier en sterker worden. Bodemkennis blijft tot op heden nog wat onderbelicht. Bekend is dat wormen de bodemstructuur verbeteren. Ze houden de bodem luchtig, breken organische materialen af en bemesten als het ware de bodem op een natuurlijke wijze. Groeibalans organiseert lezingen en cursussen op dit gebied, met thema’s als bodembiologie, bemesting, weerbaar telen en chroma maken en lezen. Deze onderneming geeft ook teelttechnisch advies en teeltbegeleiding en doet onderzoek.

Verscheidenheid
GrootGroenPlus is een buitengewoon diverse beurs. Niet alleen kwekers, maar ook toeleverende bedrijven en andere relevante spelers uit de branche presenteerden zich. Frans blijft met beide voeten op de grond staan: “Een grotere beurs willen we vooralsnog niet. Met het huidige aantal van 235 standhouders kan elke bezoeker de hele beurs bezoeken. We zoeken eerder verdieping dan schaalvergroting.” GrootGroenPlus begon ooit als een plantententoonstelling, maar vormt sinds 2009 een branche-omvattende totaalbeurs en is ook helemaal ingeburgerd in de lokale gemeenschap van Zundert. “We kunnen terugvallen op veel vrijwilligers, die met veel plezier deze beurs mede mogelijk maken”, vertelt Chantal. “Ook lokale ondernemers zijn enthousiast. We hebben een grote internationale beurs met een dorpse sfeer”, vult Frans aan. De beurs was ingedeeld in drie delen, die elk een eigen route kenden. Om op eventuele coronamaatregelen te anticiperen, waren de routes zodanig dat ‘eenrichtingsverkeer’ per direct kon worden verplicht, maar dit was gelukkig niet nodig. Ook in 2023 wordt GrootGroenPlus weer georganiseerd: van 4 tot en met 6 oktober 2023 bent u van harte welkom in het Brabantse Zundert. Aanmelden is nu al mogelijk via de website. •

Educatie
Zoals elk jaar was GrootGroenPlus interessant voor hoveniers, de handel, producenten en voor ‘het netwerk’: een beurs is ideaal voor het uitwisselen van nieuws en informatie. En er waren workshops waarbij journalisten nieuwe inzichten konden opdoen. Ook voor jonge bezoekers viel er iets te beleven. Dat ervoer groep 7a van de Antoniusschool uit Klein-Zundert, de school waar ook de kinderburgemeester van Zundert, Ties, les krijgt. Hij vindt het belangrijk dat we ervoor zorgen dat de lucht schoon wordt en we minder CO2 gaan uitstoten. Zowel in Nederland als in andere delen van de wereld moeten we goed zijn voor de natuur. Alle aanwezige kinderen uit groep 7a deden mee aan een speurtocht op de ‘blauwe route’ met als opdracht: vind uit wat wormen wel en niet willen eten. Na een halfuurtje kwamen alle kinderen terug met een flinke stapel kaarten met mogelijk voedsel voor wormen. Plantaardig afval, zoals slablaadjes, werd eenstemmig als wormenvoedsel herkend, schoenen uiteraard niet, maar over eierschalen en een lapje vlees werd langer gediscussieerd. René Jochems van de stichting VICOE (Vitale Circulaire Organische Economie) leidde de discussie in goede banen en zorgde ervoor dat jong en oud(er) met nieuwe bodemkennis op weg kon.

www.grootgroenplus.nl

Deel dit bericht