Hans Peter Stihl viert zijn 90ste verjaardag

Op 18 april 2022 vierde Hans Peter Stihl zijn 90ste verjaardag. Met 36 jaar in het bestuur en 10 jaar als voorzitter van de adviesraad en de raad van toezicht van STIHL heeft hij een blijvende stempel gedrukt op het familiebedrijf. De STIHL groep heeft veel van zijn succes te danken aan Stihl’s ondernemingszin. Bovendien is Hans Peter Stihl onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland door zijn maatschappelijke en belangeloze inzet. Ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag vieren wij samen met zijn familie zijn buitengewone en in vele opzichten opmerkelijke levensparcours. Hans Peter Stihl is ook vandaag nog bij de onderneming betrokken als beherend vennoot van de STIHL Holding AG & Co KG en als erevoorzitter van de adviesraad en de raad van toezicht van STIHL.

Sterke groei en internationalisering van de onderneming

Hans Peter Stihl trad in 1960 toe tot het familiebedrijf, opgericht door zijn vader Andreas Stihl. Hij was al snel verantwoordelijk voor de productie en het ontwerp. Toen zijn vader in 1973 overleed, werd hij de enige beherende vennoot. In die tijd had het bedrijf 2.500 mensen in dienst en realiseerde het een jaaromzet van 220 miljoen Duitse mark. Onder zijn leiding ontwikkelde het familiebedrijf STIHL zich tot een internationale groep van ondernemingen met productievestigingen in Duitsland, de VS, Brazilië, Zwitserland, Oostenrijk, China en de Filippijnen met een steeds groeiend productaanbod. In 2002 trokken Hans Peter Stihl en de familievennoten zich terug uit de bedrijfsactiviteiten van STIHL en werd een raad van bestuur zonder leden van de familie Stihl aangesteld. In 2020 realiseerde de STIHL groep, die vandaag ongeveer 18.200 mensen tewerkstelt, een jaaromzet van 4,58 miljard euro. STIHL verkoopt zijn producten in meer dan 160 landen via een wereldwijd netwerk van 41 eigen verkoop- en marketingmaatschappijen, 120 onafhankelijke importeurs en ongeveer 54.000 gespecialiseerde dealers.

Uitgesproken verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de medewerkers

Hans Peter Stihl heeft zich altijd bijzonder dankbaar gevoeld tegenover zijn medewerkers. “De mogelijkheid om economisch te participeren in het kapitaal van de onderneming door middel van winstbewijzen, de uitbetaling van jaarlijkse prestatiebonussen en bedrijfspensioenregelingen zijn al lang een traditie in ons familiebedrijf”, aldus Hans Peter Stihl. Hij voegt daaraan toe: “Wij zorgen ook voor goede persoonlijke relaties binnen het bedrijf. Die zijn bijzonder belangrijk voor ons.” Medewerkers die 25, 40 of 50 jaar in dienst zijn krijgen de gelegenheid om dit speciale jubileum te vieren met hun familieleden, leidinggevenden, collega’s, de raad van bestuur en de familie Stihl. Daarnaast zijn er de traditionele personeelsfeesten, bedrijfsjubilea en pensioenfeestjes. Dit sterke engagement ten aanzien van het personeel, dat Hans Peter Stihl zo na aan het hart ligt, wordt ook vandaag nog in stand gehouden. Tijdens de pandemie gaf het bedrijf zijn medewerkers, maar ook hun gezinnen en het grote publiek, bijvoorbeeld toegang tot vaccinatiediensten en door STIHL gefinancierde medische infrastructuur.

Indrukwekkende lijst van erefuncties

Naast zijn zakelijke activiteiten als ondernemer heeft Hans Peter Stihl altijd veel erefuncties bekleed. Van 1988 tot 2001 was hij voorzitter van de Vereniging van Duitse Kamers van Koophandel en Industrie (DIHK). Als fervent verdediger van de sociale markteconomie beschouwt hij goed bestuur nog steeds als het leidende beginsel van het economisch beleid. Hans Peter Stihl was voorstander van de afschaffing van subsidies, belastinghervormingen en een demografisch gezond socialezekerheidsstelsel. Tijdens zijn DIHK-voorzitterschap pleitte Hans Peter Stihl voor meer autonomie in het bedrijfsleven en breidde hij het wereldwijde netwerk van buitenlandse kamers van koophandel na de val van het IJzeren Gordijn aanzienlijk uit.

Nadat hij in februari 2001 zijn topfuncties bij de DIHK neerlegde, werd hij benoemd tot erevoorzitter van de organisatie en van de Kamer van Koophandel en Industrie van Stuttgart, waarvan hij van 1989 tot 2001 voorzitter was. Van 1973 tot 1988 was hij lid van de raad van bestuur van de vereniging van de metaalindustrie van Baden-Württemberg (Verband der Metallindustrie Baden-Württemberg), de laatste acht jaar als voorzitter. In diezelfde periode was hij vicevoorzitter van het Gesamtverband der Metallindustriellen Arbeitgeberverbände e.V. (federatie van werkgeversorganisaties in de metaalindustrie). Tot 2019 vertegenwoordigde Hans Peter Stihl de Republiek Singapore in het hoofdkantoor van de onderneming in Waiblingen als ereconsul-generaal in Baden-Württemberg, Hessen, Rijnland-Palts en Saarland.

Activiteiten in adviesraden en raden van toezicht buiten STIHL

Naast zijn zakelijke activiteiten en onbezoldigde erefuncties bij STIHL zetelde Hans Peter Stihl ook in tal van raden van toezicht en adviesraden van andere bedrijven. Zo was hij onder meer lid van de raad van toezicht van IBM Deutschland GmbH, Südwestbank AG en IKB Industriebank AG. Van juni 1995 tot medio 2006 was Hans Peter Stihl vennoot van Robert Bosch Industrietreuhand KG in Stuttgart. Van 1995 tot 1997 was hij tweede vicevoorzitter van de raad van bestuur van de Landesgirokasse in Stuttgart, en daarvoor acht jaar lang voorzitter van het bestuur. Van 1988 tot 2003 was hij lid van de gemeenschappelijke adviesraad van de Allianz-ondernemingen in München en van het centrale adviesorgaan van de Deutsche Bank in Frankfurt am Main.

Tal van onderscheidingen

Al in 1982 werd Hans Peter Stihl onderscheiden met de Orde van Verdienste 1e Klasse van de Bondsrepubliek Duitsland, het Groot Kruis van Verdienste in 1992 en het Groot Kruis van Verdienste met een Ster in 2002. Hans Peter Stihl ontving ook de Grote Gouden Eremedaille met Ster van de Republiek Oostenrijk. De Kamer van Koophandel en Industrie van Stuttgart kende hem in 1997 de Merkur-prijs toe en van het Forum Region Stuttgart ontving hij in 2001 de onderscheiding “Regionaut” voor zijn verdiensten voor de regio Stuttgart. In 2003 kreeg hij de Hanns Martin Schleyer-prijs voor zijn bijdrage aan de versterking en bevordering van de grondslagen van een vrije samenleving. Op 11 november 2009 werden Hans Peter Stihl en zijn zus Eva Mayr-Stihl in de Paulskirche in Frankfurt beiden bekroond met de “Prijs voor sociale markteconomie”, uitgereikt door de Konrad Adenauer Stichting. In 2012 ontving hij namens het hele STIHL ontwikkelingsteam, maar ook voor zijn eigen werk, de Diesel Medaille voor de meest succesvolle innovatie. Tot zijn meest recente onderscheidingen behoren de Reinhold Maier-medaille in 2018 voor zijn bijdrage aan het liberalisme en de Ingenieursprijs Aken 2019 van de RWTH Aachen universiteit als erkenning voor zijn “levenslange inzet als ondernemer die innovatieve kracht in engineering combineert met economisch succes en sociale betrokkenheid op lange termijn”.

Nog steeds aanwezig en actief op 90-jarige leeftijd

Zelfs op 90-jarige leeftijd is Hans Peter Stihl nog steeds te vinden in het in Waiblingen gevestigde familiebedrijf, waar hij de wereldwijde bedrijfsprestaties en de ontwikkeling van nieuwe producten op de voet volgt. Hij is steevast aanwezig op de traditionele jaarlijkse bosexcursies van de ontwikkelingsafdeling en hij blijft zelf de nieuwe producten testen. In de STIHL vestigingen over de hele wereld is hij een graag geziene gast, wiens ervaring ook buiten de wereld van STIHL wordt erkend. Dit jaar was Hans Peter Stihl bijvoorbeeld aanwezig bij de Bondsvergadering in het Paul Löbe Haus in Berlijn voor de verkiezing van de Bondspresident.

Voor Hans Peter Stihl is het van het grootste belang dat het bedrijf in handen blijft van de nakomelingen van de oprichter: “Vandaag is STIHL het enige bedrijf in onze branche dat sinds zijn oprichting 96 jaar geleden volledig in handen van de oprichtende familie is gebleven. En we blijven een familiebedrijf. Dat geeft ons aanzienlijke slagkracht en stelt ons in staat om langetermijnstrategieën na te streven.” Hans Peter Stihl vierde op paasmaandag zijn 90ste verjaardag met zijn familie.

Website België
Website Nederland
Facebook België
Facebook Nederland

Deel dit bericht