IVN Natuureducatie zet samen met basisonderwijs in op de natuurrijke schooldag

IVN Natuureducatie gaat zich de komende jaren, met steun van de Nationale Postcode Loterij, inzetten voor de natuurrijke schooldag. Op dit moment wordt slechts 1 procent van de lessen aan kinderen op basisscholen buiten, in de natuur, gegeven. En dat terwijl les krijgen in een groene omgeving zo gezond is én de schoolprestaties ten goede komt. ‘Het is hoog tijd om veel meer gebruik te maken van de buitenruimte. Het groene schoolplein is het best geventileerde klaslokaal dat er bestaat’, aldus Vincent van der Veen, IVN-programmamanager Kind & Natuur. Met een bijdrage van 1,8 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kan het project ‘Gelukkige kinderen door groene buitenlokalen’ van IVN Natuureducatie nu van start gaan.

Met de bijdrage gaat IVN ervoor zorgen dat kinderen vaker het leslokaal inruilen voor een les in de buitenlucht. Zo krijgen 250 docententeams tijdens de groene studiedag georganiseerd door IVN de handvatten om bij natuuronderwijs niet alleen het boek te gebruiken, maar ook met leerlingen op ontdekking te gaan in de natuur op en rond het schoolplein.

‘We vinden het belangrijk dat buitenonderwijs voor meesters en juffen iets is waar óók zij – net als de leerlingen – enthousiast van worden. Om docenten hierin te ondersteunen organiseren we de groene studiedag én leiden we (samen met vrijwilligers van onze IVN-afdelingen) 1000 natuurouders op. Als het aan ons ligt wordt de bladluizenouder net zo normaal als de luizenouder’, licht Van der Veen toe. In samenwerking met 12 schoolbesturen werkt IVN verder aan een aanpak die ertoe moet leiden dat uiteindelijk 25 procent van de schooldag buiten plaats kan vinden in een groene omgeving.

Ook ouders willen meer aandacht voor natuur
IVN Natuureducatie voelt zich in haar plannen gesteund door ouders van basisschoolleerlingen. Zo blijkt uit recent onderzoek van Bureau Potter in opdracht van IVN dat ook ouders natuur net zo belangrijk vinden als rekenen en taal. Zij menen dat dit niet alleen gezonder is omdat hun kinderen meer in beweging komen, maar ze denken ook vooral dat hun kind met meer enthousiasme naar school zal gaan. Van der Veen: ‘Natuur heeft superkrachten voor kinderen. Met de natuurrijke schooldag kunnen we dat laten zien.’

De Nationale Buitenlesdag
In 2015 begon IVN samen met Jantje Beton met het organiseren van de Nationale Buitenlesdag. Toen werd slechts 0,5 procent van de lessen buiten gegeven. Zeven jaar later staat de teller op 1 procent en dat terwijl uit onderzoek onder leerkrachten blijkt dat zij veel vaker naar buiten zouden willen. Het liefst zouden zij zelfs 25 procent van de lessen buiten geven. Dat dit niet lukt, heeft verschillende oorzaken. Meesters en juffen geven vooral aan dat zij niet goed weten hoe ze het zouden moeten aanpakken en dat zij extra handen missen. Met het nieuwe onderwijsprogramma en het opleiden van natuurouders kan IVN de leraren hierin die ondersteuning bieden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein van der Gaag, persvoorlichter IVN Natuureducatie op T. 06-22377757 of via pers@ivn.nl


Over IVN Natuureducatie
IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 150 professionals, 26.500 leden en 160 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. IVN: beleef de natuur!

Deel dit bericht