Huis- en hobbydierenlijst schaadt dierenwelzijn

Al heel lang praat de overheid vruchteloos over een lijst met dieren die je in Nederland zou mogen houden. Vruchteloos, omdat er tot op heden geen eenduidige en objectieve beoordeling mogelijk was en de overheid telkens bakzeil haalde bij de rechter. Op 6 juli, vlak voor het zomerreces, is de huis- en hobbydierenlijst zoogdieren (ook wel de positieflijst zoogdieren genoemd) aangeboden en de eerste indruk is dat het weer geen houdbare lijst is. Maar nog belangrijker, deze lijst verbetert het dierenwelzijn van de huisdieren helemaal niet.

Niet houdbaar

Ondanks dat de lijst moet zijn samengesteld op basis van objectieve (wetenschappelijke) informatie, bestaat deze uit het aflopen van een afvinklijst, waarbij helemaal geen onderzoek is gedaan naar de staat van het dierenwelzijn. De lijst gaat alleen maar uit van eventuele risico’s, zonder oog te hebben voor oplossingen die er al zijn. De suikereekhoorn en veel hamstersoorten zijn bijvoorbeeld beoordeeld alsof deze dieren buiten worden gehouden met als conclusie dat het Nederlandse klimaat niet voor hen geschikt is. Doorgaans worden deze dieren helemaal niet buiten gehouden, maar in een woning waar een klimaat heerst dat goed past bij deze dieren.

Inconsistent

Er zijn soorten geschrapt omdat ze in de risicocategorie F vallen, wat betekent dat het houden van deze dieren een gevaar oplevert voor het welzijn van mensen en/of dieren. Een paard scoort ook in deze categorie, maar mag je wel houden. Sterker nog, een paard scoort zelfs in 3 van de 4 risicocategorieën en kan, als je naar andere voorbeelden kijkt, eigenlijk niet meer worden gehouden. Een luiaard scoort zelfs beter dan een paard, maar die staat dan weer niet op de lijst van dieren die je mag houden. Dat is gewoon niet uit te leggen.

Domesticatie

En als een duveltje uit het doosje wordt de factor gedomesticeerd gebruikt. In onze optiek mogelijk bedacht om paard op de lijst te kunnen houden. Terwijl door het intensieve contact tussen verzorger en (gedomesticeerd) paard juist het gevaar voor de mens fors toeneemt, wat bij een niet gedomesticeerde zebra niet zo is. Een zebra zou je vanuit die beoordeling dus ook kunnen houden, maar staat niet op de lijst. Is hier sprake van een objectieve en niet-discriminerende beoordeling? Dibevo vindt van niet.

Funest voor dierenwelzijn

Deze huisdierenlijst doet niet wat ze moet doen. En zoals wij dat ook gezien hebben in Noorwegen, zullen steeds meer verboden dieren illegaal worden gehouden en omdat dieren illegaal worden gehouden, gaan de eigenaren er vervolgens niet mee naar de dierenarts. Zo ontstaat er een circuit in niet gereguleerde illegale handel in dieren. En de overheid is niet bij machte om dit te handhaven. Funest voor het dierenwelzijn.

Hoe dan wel?

Dibevo vindt het welzijn van dier en mens van het grootste belang. Dieren worden nogal eens uit onkunde of soms zelfs onwil ‘verkeerd’ gehouden. Een positieflijst zoogdieren draagt niets bij aan een beter dierenwelzijn voor al dan niet verboden huisdieren.

Juiste informatie en minimale eisen

Het LICG (Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren) is hét instituut in Nederland dat objectieve informatie verstrekt over diersoorten en het houden ervan. Dit moet veel meer onder de aandacht van de (potentiële) huisdiereigenaren worden gebracht. En als we daarnaast verstandige minimale houderijvoorschriften opstellen, doen wij veel meer voor het dierenwelzijn dan een positieflijst erdoor drukken.

Deel dit bericht