Flamingo Pet Products inspireert met eerste duurzaamheidsrapport

Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij Flamingo Pet Products, groothandel van huisdieraccessoires in Geel. Met een eerste duurzaamheidsrapport tonen ze aan wat ze in 2022 hebben verwezenlijkt, en wat hun ambities zijn voor 2023. Verpakkingsvermindering, uitgebreide onboardingstrajecten inclusief Flamingo-buddy voor nieuwe medewerkers, een fonkelnieuwe webshop en een nieuw en duurzamer hoofdkantoor zijn slechts enkele van de vele actiepunten.

Flamingo Pet Products is een groothandel voor huisdieraccessoires en -snacks in Geel. Al 50 jaar brengt het bedrijf huisdieren en hun baasjes dichter bij elkaar met een assortiment van 8500 producten. Het bedrijf groeit snel: op enkele jaren tijd is het personeelsbestand gegroeid van 120 naar 176 medewerkers. Samen met het personeelsbestand en de omzet groeide ook het besef van de impact op onze wereld. Daarom wilde Flamingo niet wachten tot het uitbrengen van een duurzaamheidsrapport verplicht werd, maar meteen aan de slag gaan en anderen alvast inspireren met een eerste uitgave.

Aanpak
Maar hoe begin je aan zo’n rapport? En vooral, waarover rapporteer je? “Om de thema’s te bepalen, hebben we een interne workshop gedaan, maar ook inspiratie gehaald uit de trends in de sector, de wetgeving, en natuurlijk de verwachtingen van onze stakeholders,” aldus Kirsten Ceulaers, duurzaamheidscoördinator bij Flamingo. Ook werd er naar de GRI-standaarden gekeken. Het ‘Global Reporting Initiative’ is een van de eerste en wereldwijd ook meest gebruikte rapporteringskaders voor duuzaamheidsthema’s. “Voor ons eerste duurzaamheidsrapport hebben we het GRI-kader dan ook als leidraad gebruikt. Dat laat ons toe onze eigen voortgang en die van andere GRI-gebruikers jaarlijks op te volgen,” voegt Kirsten eraan toe.

Uit deze uitgebreide oefening kwamen zeven thema’s. Hier wil Flamingo in de toekomst op inzetten én over rapporteren: 

  • Circulaire verpakkingen 
  • Klimaatbescherming 
  • Duurzame producten 
  • Veilige en aangename werkomgeving 
  • Veilige producten voor huisdieren en hun baasje 
  • Economische groei 
  • Duurzame samenwerkingen 

Uit het rapport, duurzamere producten & verpakkingen
De afgelopen jaren heeft Flamingo al heel wat ondernomen op vlak van verpakkingsvermindering. Zo werd plastic zo veel mogelijk vervangen door papier/karton en werd overtollig verpakkingsmateriaal geschrapt. Ook werd er een ander soort paletfolie gekozen, wat zorgde voor 2130 kg minder plastic.

In 2023 wil Flamingo de trend van verpakkingsvermindering verderzetten. Ook wil het bedrijf onder andere inzetten op het behalen van een FSC-certificatie voor hun producten én verpakkingen uit papier/karton en hun secundaire verpakkingen in kaart gaan brengen.

In 2021 riep Flamingo ‘Flamingo Green’ in het leven, een gamma met als doel om de afvalberg te verkleinen door natuurlijke, gerecycleerde of recycleerbare materialen te gebruiken. Daar werd in 2022 van afgestapt, omdat Flamingo het volledige gamma onder de loep wil nemen om te kijken waar ze kunnen verduurzamen.

Daarnaast wil Flamingo kijken of het mogelijk is om het aandeel van producten van Europese oorsprong te vergroten.

Klimaatbescherming
In 2022 reden 16 personeelsleden met een volledig elektrische of hybride bedrijfswagen. Ook biedt Flamingo fietsleasing aan, waar 35 personeelsleden handig gebruik van maakten. Aan het huidige gebouw vind je 10 laadpunten voor elektrische wagens en 3480 zonnepanelen op het dak.

In 2023 trekt Flamingo naar een nieuw gebouw. Op het nieuwe gebouw liggen 4028 zonnepanelen. Ook is het nieuwe gebouw extra goed geïsoleerd, energie-efficiënter en vind je er onder andere maar liefst 30 laadpunten voor elektrische voertuigen.

Veilige en aangename werkomgeving
Het personeel is de motor achter de groei van Flamingo. Daarom wil het bedrijf zijn werknemers dan ook in de watten leggen. In 2022 startte Flamingo met een onboardingstraject waarbij nieuwe medewerkers opgevolgd worden met regelmatige gesprekken en een Flamingo Buddy krijgen toegewezen die hen op weg helpt. Daarnaast zijn er heel wat feel-good-initiatieven zoals bezoekjes van foodtrucks, attenties bij feestdagen, recepties en meer. Verder wordt er ingezet op de betrokkenheid van medewerkers met een ideeënbus en wordt er extra aandacht besteed aan inclusie en diversiteit.

In 2023 zullen er nog meer initiatieven komen voor het personeel, zoals ‘Let’s GO FlaminGO’ dat werknemers aanmoedigt om meer te bewegen. Verder wil Flamingo inzetten op nog grotere betrokkenheid en een betere interne communicatie met een intranet en zal het interventieteam uitgebreid worden.

Veilige producten voor huisdieren en hun baasjes
Eind 2022 werd bijna al de elektronica en het honden- en kattenspeelgoed bij Flamingo getest en goedgekeurd volgens de EU-richtlijnen. Voor een klein aandeel, zoals nieuwe artikelen, zijn de tests nog lopende. Daarnaast verklaart 100% van de leveranciers conform de REACH-richtlijn te werken. Dit is een Europese richtlijn die het gebruik van giftige stoffen aan banden legt. Ook dragen duidelijke waarschuwingen, instructies en ingrediëntenlijsten op de verpakking bij tot het veilig gebruik van Flamingo-producten. Tot slot is er een strenge kwaliteitscontrole in het magazijn en worden klachten geregistreerd, zodat elke melding nagekeken kan worden.

In 2023 wil Flamingo 100% van het speelgoed en elektronica getest en goedgekeurd hebben. Verder wil het bedrijf onder andere de vinger aan de pols houden wat betreft wetgeving en aanbevelingen voor de etikettering op verpakkingen. Tot slot zal er nog meer aandacht komen voor vaak terugkerende kwaliteitsklachten.

Duurzame samenwerkingen
In 2022 werkte Flamingo al samen met volgende organisaties: Pet Sustainability Coalition, BEPEFA en amfori. In 2023 wil Flamingo een ‘code of conduct’ uitrollen waarin basisvereisten zullen opgenomen worden voor de samenwerking met leveranciers. Deze code of conduct moet zorgen voor een garantie op goede levens- en werkomstandigheden.

In 2023 neemt het bedrijf ook deel aan het charter ‘Duurzaam Ondernemen’ van Voka, een traject dat Belgische bedrijven begeleidt en adviseert bij duurzaam ondernemen. Aan de hand van de 17 internationale duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties wordt een actieplan op maat van Flamingo opgesteld. Het is dan de bedoeling op jaarbasis 10 duurzaamheidsacties te realiseren om het charter te bemachtigen.

Economische groei
Flamingo groeit. Zo sleepte het bedrijf een nominatie voor de Trends Gazellen en dus snelst groeiende bedrijven van de provincie in de wacht. Het bedrijf breidde in 2022 alvast uit van activiteiten in 55 landen naar 60 landen en bracht 991 nieuwe producten op de markt. Verder werd de nieuwe webshop ook gelanceerd in 2022.

In 2023 zal het private label sales team uitgebreid worden en zal er ingezet worden op meer digitalisering en nieuwe website features. Tot slot streeft Flamingo ook naar een servicegraad van 95% in 2023.

Deel dit bericht