STIHL vermindert CO2-uitstoot en publiceert zijn duurzaamheidsrapport 2022

In 2022 heeft STIHL zijn directe CO2-uitstoot (Scope 1 en 2) aanzienlijk verminderd in vergelijking met het voorgaande jaar, namelijk met 43 procent. Dit werd grotendeels mogelijk gemaakt door de omschakeling van de wereldwijde STIHL productiebedrijven naar groene stroom. Dat blijkt uit het duurzaamheidsrapport 2022 (https://sustainabilityreport.stihl.com/2022/) dat het familiebedrijf op 25 mei heeft gepubliceerd.

Om zijn verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid op te nemen, heeft STIHL een aantal initiatieven gelanceerd, zoals de overstap naar groene stroom. Tegen 2030 wil STIHL ook het verbruik van aardgas en olie in al zijn bedrijven met 40 procent verminderen ten opzichte van 2019. Daartoe heeft het bedrijf wereldwijd een honderdtal individuele maatregelen genomen, met een bijzondere focus op technologische innovaties. Om de uitstoot van de up- en downstream-processen van activiteiten die met de waardeketen samenhangen (Scope 3) te verminderen, zijn voor een aantal productgroepen ‘Product Environmental Footprints’ (PEF’s) gedefinieerd. Deze PEF’s berekenen in CO2-equivalenten de ecologische voetafdruk van een product tijdens zijn hele levenscyclus. De voetafdrukken zullen vervolgens, waar mogelijk, voor het gehele assortiment worden geanalyseerd om de resultaten in het productontwerpproces te kunnen verwerken.

Recycleerbare producten en minder plastic

Als voorstander van de circulaire economie streeft het bedrijf ernaar producten te ontwikkelen die zoveel mogelijk recycleerbaar zijn. Eind 2022 werd een proefproject gelanceerd om het potentieel van een volledig recycleerbaar product – in dit geval een bosmaaier – te bestuderen. Er zijn ook andere projecten gestart om de plastic verpakkingen en de CO2-uitstoot te verminderen, zoals de vervanging van plastic verpakkingen door verpakkingen van massief- en golfkarton voor de maaikoppen. Deze maatregel zou het gebruik van meer dan 100 ton plastic moeten kunnen vermijden tegen eind 2023.

Duurzame toeleveringsketens

Duurzaamheid maakt voortaan ook integraal deel uit van het beheer van de leveranciersrelaties van STIHL. Zo werden de belangrijkste aankoopcriteria – prijs, kwaliteit en logistiek – aangevuld met duurzaamheidsaspecten. Andere maatregelen zijn een analyse van de risicoblootstelling van alle leveranciers, waardoor ze in verschillende risicocategorieën kunnen ingedeeld worden en er dan preventieve maatregelen kunnen bepaald worden. STIHL heeft ook een zelfevaluatieplatform opgezet om na te gaan of de leveranciers aan de belangrijkste duurzaamheids- en compliance-normen voldoen. Met het oog op meer transparantie en duurzaamheid is STIHL ook begonnen met een volledige analyse van potentieel kritieke bevoorradingsketens – die van magnesium, kobalt en textiel worden momenteel grondig onderzocht.

“Met al deze op duurzaamheid gerichte activiteiten willen we een positieve bijdrage leveren aan de klimaatbescherming, spaarzaam omgaan met hulpbronnen en eerlijke arbeidsvoorwaarden blijven garanderen, zodat we het mensen ook in de toekomst gemakkelijker kunnen maken om met en in de natuur te werken”, aldus Michael Prochaska, hoofd personeelszaken en juridische zaken bij STIHL en verantwoordelijke voor duurzaamheid.

Meer weten over het bedrijf

Deel dit bericht