Florall en GrootGroenPlus natuurlijk versterkt

Vakbeurs GrootGroenPlus werkt al sinds 2012 samen met de Belgische vakbeurs Florall. Onlangs kwamen delegaties van beide beurzen samen om te onderzoeken op welke vlakken ze elkaar nog verder konden versterken. Een samenwerking heeft namelijk niet alleen een positieve invloed op beide beurzen, maar zorgt er ook voor dat de sier- en boomteeltregio Nederland/België binnen Europa nog krachtiger op de kaart wordt gezet.

Uitwisseling op de beurs
Op dit moment wordt er al op allerlei manieren samengewerkt. Zo worden de nieuwigheden van beide beurzen ook op de partnerbeurs gepresenteerd, is er een uitwisseling van uitingen en advertenties op beide beurzen en worden zowel deelnemers van Florall als deelnemers van GrootGroenPlus uitgenodigd om de partnerbeurs ook onder de aandacht te brengen binnen hun netwerk.

Uit de samenkomst bleek dat beide vakbeurzen tevreden zijn over de huidige samenwerking, maar dat er ook een wens is om de samenwerking te intensiveren. Daarom is besloten dat de nieuwigheden van Florall vanaf dit jaar ook mee kunnen doen aan de Green Grand Prix. De nieuwigheden van GrootGroenPlus dongen reeds mee aan de Florall Awards. Daarnaast zal de eerstvolgende KwekersBode – de krant die GrootGroenPlus al jarenlang in twee talen gedrukt en digitaal uitgeeft – ook artikelinhoud vanuit België bevatten.

Meer aandacht voor bezoekers én planten
Ook kwam naar voren dat de focus nog meer mag liggen op de planten én op het aantrekken van de juiste bezoekers in de stands. Na de coronaperiode lijken de activiteiten op dit vlak te zijn afgeschaald. Daarom zullen deelnemers extra gemotiveerd worden om relaties uit te nodigen en wordt de PR van beide beurzen centraal gevoed. Florall heeft hiertoe op 6 april een brainstorm georganiseerd, waar ook GGP aan deelnam. De resultaten ervan worden momenteel verwerkt. GrootGroenPlus investeert al jarenlang stevig in PR en organiseert ook dit jaar bijvoorbeeld weer een volledige verzorgde persreis voor de (inter)nationale pers. Door ook deelnemers in te schakelen, kunnen echter weer veel breder geïnteresseerden worden uitgenodigd.

Relatiebeurzen met een eigen identiteit
Hoewel het gaat om twee beurzen in twee landen, zijn beide relatiebeurzen ook echt aanvullend op elkaar. Ze hebben beiden een eigen identiteit, hebben een groot aantal vaste deelnemers en voelen zowel toegankelijk als professioneel aan.

Florall wordt momenteel twee keer per jaar georganiseerd, in het voorjaar en in het najaar. Tijdens die beurs wordt een volledig overzicht van het voorjaars- en najaarsassortiment aan sierteelt- en boomkwekerijproducten gepresenteerd. Florall is een dagbeurs en de eerstvolgende editie vindt plaats op 22 augustus 2023.

GrootGroenPlus wordt eenmaal per jaar georganiseerd en is een driedaags evenement. Traditiegetrouw wordt GrootGroenPlus gezien als dé aftrap van het boomkwekerijseizoen en daarmee de ontmoetingsplek voor iedereen die professioneel betrokken is bij groen. De eerstvolgende editie van vakbeurs GrootGroenPlus vindt plaats op 4-6 oktober.

Bezoekers en deelnemers kunnen zich aanmelden via respectievelijk florall.be en grootgroenplus.nl.

Deel dit bericht