Meer collectief voordeel door nieuwe groei GRS Retail

GRS Retail gaat in 2022 van start met maar liefst 146 tuincentra. Naast de 23 GroenRijk vestigingen zijn ook Tuincentrum De Bosrank te Haaften en Spektuin te Zevenhuizen onlangs toegetreden tot de organisatie. En dat is goed nieuws voor álle aangesloten tuincentra.

Spectaculaire inkoopvoordelen
Hoe meer tuincentra zich aansluiten, hoe meer voordeel GRS Retail ze kan bieden. Kosten voor drukwerk en verspreiding worden aantrekkelijker als je ze met elkaar deelt. Maar het grote voordeel zit in de inkoop. Met acties als Volume Stapelen, Tenders e.a. biedt GRS Retail haar leden kans om optimaal gebruik te maken van het collectief en worden spectaculaire inkoopvoordelen gerealiseerd, allemaal ten gunste van de leden van GRS Retail.

Maar lid zijn van een grote club biedt nog meer voordelen. Tijdens collectieve contactmomenten en in diverse aparte groepen wordt veel informatie met elkaar gedeeld. “Dit zijn waardevolle momenten waarin niet alleen een hechte groep ontstaat, maar de ondernemers elkaar bovendien met hun ideeën inspireren en versterken”, aldus accountmanager Wieger Galema.

En dan zijn er nog de cijfers. GRS Retail biedt haar leden omzetoverzichten van collega tuincentra per dag, week, maand en kassagroep. Daarnaast zijn omzetanalyses beschikbaar ten opzichte van voorgaande jaren, zijn er TopX lijsten met een overzicht van de bestverkochte artikelen over een bepaalde periode en zijn maandelijkse concurrentie overzichten beschikbaar. Ook op deze manier reikt GRS Retail haar leden handvatten aan om van elkaar te leren.

Met alle collectieve inspanningen ontzorgt GRS Retail haar leden niet alleen, ze zorgt daarmee ook voor inspiratie en uitdaging om waar mogelijk te blijven verbeteren.

Link naar website: www.grsretail.nl

Deel dit bericht