STIHL: vanaf 2021 klimaatneutraal in Duitsland, vanaf 2022 ook in andere landen

STIHL werkt aan zijn belofte om zijn wereldwijde ecologische voetafdruk te verminderen. Vanaf 2021 zal het in Duitsland enkel nog groene stroom gebruiken, waardoor de CO2-uitstoot in Duitsland van STIHL onmiddellijk verminderd zou kunnen worden met ongeveer 50 procent.

Het bedrijf heeft zijn richtlijnen vastgelegd voor maatregelen ter bescherming van het klimaat op korte, middellange en lange termijn. In een eerste fase worden alle fabrieken in Duitsland (Waiblingen, Fellbach, Ludwigsburg, Weinsheim, Wiechs am Randen) en het distributiecentrum in Dieburg vanaf 2021 klimaatneutraal. De focus zal liggen op de directe en indirecte CO2-uitstoot waarop ze rechtstreekse invloed kunnen uitoefenen (scopes 1 en 2 van het Greenhouse Gas Protocol). In de toekomst zullen ze de volledige elektriciteitsbehoefte dus dekken met 100 procent groene stroom. De CO2-emissies die ze op korte termijn niet kunnen vermijden, zullen ze compenseren door steun aan internationale klimaatbeschermingsprojecten die zijn gecertificeerd met de internationaal erkende onafhankelijke Gold Standard. Op langere termijn zullen ze de uitstoot verminderen door duurzame energie-efficiëntiemaatregelen in te voeren. Daarnaast zullen ze de opwekking van hun eigen groene energie aanzienlijk verhogen om de hoeveelheid CO2-compensatie geleidelijk te verminderen.

De klimaatstrategie van STIHL
“Als familiebedrijf met een engagement voor duurzaamheid is STIHL zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het milieu. We zijn vastbesloten om de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs na te leven: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2° Celsius. Met onze klimaatstrategie willen we ons steentje bijdragen en onze activiteiten op het vlak van klimaatbescherming uitbreiden”, zegt Michael Prochaska, lid van de raad van bestuur voor HR en juridische zaken, onder meer verantwoordelijk voor de afdeling Duurzaamheid.

Na STIHL Duitsland – met ongeveer 40.000 ton de belangrijkste bron van CO2-uitstoot binnen de STIHL Groep – volgen in 2022 alle andere wereldwijde productiebedrijven: Oostenrijk, Zwitserland, China, de Verenigde Staten, Brazilië en de Filippijnen. De distributiebedrijven over de hele wereld zullen van 2023 tot uiterlijk 2028 geleidelijk worden opgenomen in de klimaataudit. Wat betreft de uitstoot van de up- en downstream processen (scope 3) die buiten de eigenlijke activiteiten van STIHL vallen, evalueren ze momenteel het reductiepotentieel met als ambitieuze doelstelling om klimaatneutraal te worden ruim voor 2050 – dat is vóór het in het Akkoord van Parijs vastgelegde tijdschema.

Groene stroom
STIHL zal in de toekomst in Duitsland enkel groene stroom gebruiken, met andere woorden stroom die uit hernieuwbare bronnen wordt opgewekt. Zo kunnen ze de energiegerelateerde CO2-uitstoot van de Duitse centrales onmiddellijk verminderen met ongeveer 50 procent.

Energie-efficiëntie en -opwekking
“In principe willen we in onze productieprocessen zo zuinig mogelijk omgaan met grondstoffen: efficiënt gebruik van materialen, zuinig omgaan met water, elektriciteit en warmte en gebouwen en ruimtes duurzaam inrichten. Stuk voor stuk pijlers van onze strategie. We zullen onze inspanningen nu intensifiëren en het verdere potentieel voor het behoud van de natuurlijke hulpbronnen resoluut ten volle benutten”, verklaart Martin Schwarz, lid van de raad van bestuur voor productie en materialen. Tegen 2030 moet de energie-efficiëntie met minstens 40 procent toegenomen zijn ten opzichte van 2019. STIHL zal ook zijn eigen productie van groene energie verhogen door bijvoorbeeld meer zonne-installaties te plaatsen.

Compensatie
STIHL gelooft in het principe dat de vermindering van de uitstoot voorrang heeft op compensatie. De onvermijdelijke emissies – bijvoorbeeld van verbrandingsinstallaties of elektriciteit in landen waar slechts beperkte of helemaal geen groene stroom beschikbaar is – worden echter door middel van compensatiemaatregelen gematigd. Zo ondersteunt STIHL een Gold Standard gecertificeerd klimaatbeschermingsproject in Gatsibo, Rwanda. De lokale bevolking moet er water koken op open vuur om het als drinkwater te kunnen gebruiken. Bij het verbranden van hout, dat eerst moet worden gekapt, komen broeikasgassen vrij. Hier wil het project op inspelen: het financiert de renovatie van drinkwaterputten en het gebruik van efficiënte kooktoestellen. Dit betekent enerzijds een vermindering van de CO2-uitstoot en de ontbossing. Bovendien wordt de biodiversiteit niet verder aangetast. De lokale bevolking beschikt over een veilige drinkwatervoorziening en is op die manier beschermd tegen ziekten. Dit project verhoogt in het bijzonder de levenskwaliteit van vrouwen en meisjes aanzienlijk.

Meer gedetailleerde informatie over de STIHL klimaatstrategie vindt u op de website op: stihl.com/climate-strategy

Deel dit bericht