Wordt ‘Rootz’ de nieuwe naam van kenniscentrum BCT?

Een van de belangrijkste onderdelen die op het Business Centre Treeport (BCT) in Zundert verrijzen is het kenniscentrum. Het BCT wordt het hart van de Europese boomteeltsector en dit kenniscentrum wordt het hart van het bedrijventerrein. Het is ingepland in een hartvormig park met een rand van bomen en wordt innovatief, circulair en duurzaam.

Het gebouw wordt een multifunctionele accommodatie (MFA), met daarin ruimte voor diverse gebruikers. Dankzij de modulaire structuur is het mogelijk om verschillende indelingen te realiseren. Hierbij kan worden gedacht aan een restaurant, expositieruimte (boomteelt), flexibele kantoorruimten, studieruimten, leslokalen en laboratoria. De ambitie is om een circulair gebouw te realiseren, opgebouwd door middel van een duurzame houten constructie. Daarnaast worden er biobased en plant-based materialen toegepast. De relatie met de boomteelt is zichtbaar in het grote atrium, waar ruimte is voor bijzondere bomen, die door het hele gebouw zichtbaar zijn. De (groene) buitenruimte zal onder meer voorzien worden van proefvelden, een helofytenfilter en een kas en klimaatkamer.


Sector gerelateerde activiteiten
Het kenniscentrum zal geschikt worden gemaakt om sectorgerelateerde activiteiten te faciliteren. Hierbij valt onder meer te denken aan plantonderzoek, vertical farming, onderzoek naar inhoudsstoffen, robotisering, energie en biobased bouwen, bodem- en wateranalyses en nog veel meer.

Het kenniscentrum is erin geslaagd om voorafgaand aan de bouw een aantal onderwijsinstellingen aan zich te binden. Het gaat hierbij om: AERES, AVANS, Curio, HAS Green Academy en Yuverta.

Start
Inmiddels nadert de start van de bouw; de eerste beelden van het te bouwen centrum zijn vastgelegd in de rendering en er is daarmee zowel een bewegende als een stilstaande artist impression gecreëerd. Hiermee werd het ook tijd om een passende naam voor dit centrum te kiezen. Er werd breed opgeroepen om met voorstellen te komen voor een passende en krachtige naam voor het kenniscentrum. Uit de vele inzendingen werd een top 5 samengesteld, waarop gestemd kon worden. Uit deze stemming werd voor de naam Rootz gekozen.

Rootz werd door diverse mensen ingediend. Mark Leenaerts van amSURE BV én de extra verklaring ‘een afkorting van Ruimte voor Onderzoek en Ontmoeting met Treeport Zundert’,  was echter de eerste. Alle namen werden al vluchtig gecheckt maar deze naam krijgt nu een uitgebreide controle. Blijkt een goede bruikbaarheid uit de haalbaarheidsstudie, dan zal er ook een huisstijl ontworpen worden en wordt het verder opgevolgd. Zodra de nieuwe naam vaststaat kan Mark – naast de eeuwige roem – nog een bijzondere extra tegemoet zien.

We willen iedereen nogmaals bedanken voor de grote betrokkenheid, de vele reacties en het meedenken. Hierin kwam precies naar voren waar BCT voor staat: door en voor de sector.

Deel dit bericht