Brancheverenigingen in de tuin-, dierenwinkel- en hoveniersbranche

In het bedrijfslandschap is het onmiskenbaar dat brancheverenigingen en instituten een fundamentele rol spelen. De verenigingen vertegenwoordigen én behartigen de belangen van hun leden, maar leveren ook opleidingsmogelijkheden. Daarnaast zijn ze vaak betrokken bij de totstandkoming en naleving van wet- en regelgeving. Hoewel de tuinbranche, dierenwinkelbranche en hoveniersbranche drie losse sectoren zijn, zit er veel overlap tussen de drie Wat de voornaamste organisaties per sector zijn lees je hieronder. Gezien de overlappingen tussen de sector onderzochten we ook de overeenkomsten en verschillen tussen de belangrijkste brancheverenigingen.


Tekst: Ferhat Tokbay

Tuinbranche
De tuinbranche is een diverse en dynamische sector met verschillende belangenorganisaties die inspelen op de specifieke behoeften van hun leden. Een prominente organisatie binnen deze branche is Tuinbranche Nederland. Deze organisatie heeft als missie om bedrijven te vertegenwoordigen die actief zijn in de tuinretail zoals tuincentra en fabrikanten van tuinproducten. Tuinbranche Nederland zet zich in voor een breed scala aan diensten. Deze omvatten het aanbieden van gedegen marktonderzoek, zodat leden op de hoogte zijn van de laatste trends, uitdagingen en kansen. Door middel van netwerkmogelijkheden worden leden van de vereniging in contact met elkaar gebracht, om op die manier ideeën uit te wisselen. De belangrijkste drijfveer is echter belangenbehartiging op zowel lokaal als nationaal niveau, zodat ze de stem van leden vertegenwoordigen bij gesprekken met de overheid en vakbonden. Tuinbranche Nederland organiseert ook regelmatig cursussen, workshops en seminars om haar leden te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van hun zakelijke vaardigheden. Een andere belangenorganisatie binnen de tuinbranche is de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). Omdat VHG zich primair richt op de belangen van hoveniers, wordt deze hieronder verder besproken. Maar het is goed om te vermelden dat hun invloed zich uit strekt tot de bredere tuinbranche. Ze bieden relevante ondersteuning op het gebied van opleidingen, belangenbehartiging en bedrijfsadvies.


Dierenwinkelbranche
In de dierenwinkelbranche is Dibevo de vooraanstaande brancheorganisatie in Nederland. De organisatie vertegenwoordigd verschillende soorten bedrijven die met dieren werken, variërend van dierenspeciaalzaken tot tuincentra met een levend dierenassortiment. Dibevo is tevens betrokken bij de belangenbehartiging van hun leden en voert continue actie voor gunstige beleidsmaatregelen voor de sector. Wanneer er behoefte is aan juridisch advies, biedt de organisatie help en geven ze relevantie advies. Zo vindt Dibevo het belangrijk dat haar leden continue op de hoogte zijn van de laatste regels omtrent dieren en volgen ze nauw de ontwikkelingen van de industrie. Ook wordt er continue aandacht besteed aan dierenwelzijn en worden workshops gegeven om dit te garanderen. In sommige gevallen kan Dibevo zelfs collectieve inkoopdeals of kortingen regelen namens haar leden, wat kan resulteren in aanzienlijke kostenbesparingen. De Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) is een andere essentiële organisatie binnen deze branche. Ze richten zich voornamelijk op fabrikanten en importeurs van dierenvoeding. NVG is sterk betrokken bij regelgeving, waarbij ze een nadruk leggen op kwaliteitscontrole en het verstrekken van essentiële informatie over huisdiervoeding aan hun leden.


Hoveniersbranche
Binnen de hoveniersbranche is de eerder genoemde Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) de belangrijkste belangenorganisatie. Zij vertegenwoordigen bedrijven die zich bezighouden met het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van groene ruimtes. Gezien de snelle ontwikkelingen in de sector zet de organisatie zich actief in om haar leden constant op de hoogte te houden over kansen en uitdagingen in de markt. De vereniging onderzoekt actief mogelijkheden tot kwaliteitsbevordering en neemt hiervoor een rol in met het ontwikkelen van kwaliteitsnormen en richtlijnen. Onder het mom van belangen behartigen is de VHG ook aanwezig bij alle gesprekken met de vakbond, zoals onderhandelingen over de CAO.


Overeenkomsten en Verschillen
Een overkoepelende overeenkomst tussen deze organisaties is hun onvermoeibare inzet voor belangenbehartiging en het aanbieden van bruikbare ondersteuning aan hun leden. Deze ondersteuning varieert van juridisch en bedrijfsadvies tot het organiseren van trainingen en workshops. Bovendien zijn deze organisaties allemaal betrokken bij regelgeving, ofwel door bij te dragen aan het ontwikkelen ervan, ofwel door hun leden te helpen de regels te begrijpen en na te leven. Gezien de overeenkomsten in de drie sectoren is er kans om bepaalde kennis onderling te delen en hierdoor het bereik van organisaties te vergroten. Een workshop dat relevant is voor hoveniers kan net zo interessant zijn voor de tuinsector. Zo zijn er huisdieren te koop in dierenwinkels, maar ook in tuinwinkels. Hierdoor hebben beide sectoren te maken met dezelfde regelgeving in bepaalde gevallen. Zo kunnen de NVG, Dibevo en Tuinbranche Nederland samen de belangen van hun leden behartigen wanneer het aan komt op regelgeving omtrent dieren. Er liggen ook kansen om de branches gezamenlijk te promoten, wat kan helpen om de zichtbaarheid van de sectoren als geheel te vergroten. Gezamenlijke workshops kunnen zorgen voor kennisoverdracht tussen professionals van verschillende sectoren en misschien zelfs uit onverwachte hoek innovatie bevorderen. Ondanks deze fundamentele overeenkomsten zijn er ook significante verschillen, meestal gerelateerd aan de specifieke uitdagingen en behoeften van elke branche. Zo ligt de unieke focus van NVG op kwaliteitscontrole en informatieverstrekking omtrent huisdiervoeding voor de dierenwinkelsector, aangezien voeding een cruciaal aspect is voor het welzijn van dieren. VHG aan de andere kant, biedt gespecialiseerde ondersteuning die relevant is voor de unieke behoeften van hoveniers en tuinbedrijven. Het is daarom goed dat de sectoren hun eigen vereniging behouden, hoe erg ze ook op elkaar lijken. Alleen op die manier krijgen leden de vertegenwoordiging en advies dat ze nodig hebben.


Zoek de samenwerking op
Brancheverenigingen en instituten vormen een cruciale ondersteunende structuur in de tuin-, dierenwinkel- en hoveniersbranche. Hoewel ze specifieke elementen belichten die uniek zijn voor hun respectievelijke sectoren, delen ze een gemeenschappelijke missie: het ondersteunen van hun leden en het bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit van hun branche. Er ligt meer dan genoeg overlap tussen de drie sectoren om te zoeken naar samenwerkingen waar mogelijk.

Deel dit bericht